Garantinis aptarnavimas

Garantija

Pardavėjas garantuoja, kad visų Prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus ir gamintojo deklaruojamus standartus, o jeigu tokių standartų nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus Prekių pardavimui mažmeninėje prekyboje. Prekės yra prekinės išvaizdos, pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos. 

Visiems parduodamiems produktams atliekamas garantinis ir pogarantinis aptarnavimas, todėl iškilus bėdai kreipkitės į mus telefonu ar elektroniniu paštu, nurodytu skiltyje „Kontaktai” arba tiesiogiai į gamintojų serviso tarnybas. Problemą spręsti bus paprasčiau, jei atsiųsite nufotografuotą sugedusią prekę ar jos dalį.

Atliekant garantinį remontą ar aptarnavimą privalote pateikti prekių važtaraštį, kasos pajamų orderį (jei atsiskaitėte grynais) ir prekės garantinį taloną.

Prekei garantija netaikoma ją sugadinus ar pažeidus montavimo metu, neteisingai sumontavus ar prijungus prie tinkamos sistemos. Todėl rekomenduojame naudotis tik profesionalių montuotojų paslaugomis.

Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje „abaragoup.eu” esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 

Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekių kokybės garantija, kurios konkretus terminas ar kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Pardavėjui nenurodant garantijos termino, galioja LR atitinkamų teisės aktų numatyta garantija. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29d. įsakymu NR. 217 „Dėl daiktų gražinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirntintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvėjus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (žr. informaciją Všį „Vartotojų centras” tinklapyje www.vartotojucentras.lt, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai” 18 punktą.).